Archív predchádzajúcich ročníkov

Hore Hronský Trojboj 2017 - 7. ročník
Počet dvojíc v cieli: výkonnostná kategória 17, turistická kategória 37
Dátum konania: 6. máj 2017
Výsledková listina - turistická kategoria (PDF)Výsledková listina - výkonnostná kategoria (PDF)Fotogaléria

Hore Hronský Trojboj 2016 - 6. ročník
Počet dvojíc v cieli: výkonnostná kategória 15, turistická kategória 29
Dátum konania: 30. 4. 2016
Výsledková listinaFotogaléria

Hore Hronský Trojboj 2015 - 5. ročník
Počet dvojíc v cieli: výkonnostná kategória 12, turistická kategória 42
Dátum konania: 2. 5. 2015
Výsledková listinaFotogaléria

Hore Hronský Trojboj 2014 - 4. ročník
Dátum konania: 3. 5. 2014
Počet dvojíc v cieli: výkonnostná kategória 12, turistická kategória 40
Výsledková listinaMapa a profilyFotogaléria

Hore Hronský Trojboj 2013 - 3. ročník
Dátum konania: 11. 5. 2013
Počet dvojíc v cieli: výkonnostná kategória 8, turistická kategória 32
Výsledková listinaMapa a profilyFotogaléria • Video (YouTube)

Hore Hronský Trojboj 2012 - 2. ročník
Dátum konania: 5. 5. 2012
Počet dvojíc v cieli: výkonnostná kategória 10, turistická kategória 27
Výsledková listinaMapaProfilyFotogaléria • Video (YouTube)

Hore Hronský Trojboj 2011 - 1. ročník
Dátum konania: 7. 5. 2011
Počet dvojíc v cieli: 23
Výsledková listinaMapaProfilyFotogaléria • Video (YouTube)

Hore Hronský Trojboj 2010 - 0. ročník
Dátum konania: 1. 5. 2010
Počet dvojíc v cieli: 22
Výsledková listinaMapaProfily • Fotogaléria


   
  © Hore Hronský Trojboj, 2010-2016