Pár slov na úvod

Touto webovou stránkou sa k Vám prihovárajú organizátori podujatia HHT.
Čo to vlastne skratka HHT predstavuje. V roku 2010 sme si povedali, že by nebolo od veci skúsiť urobiť niečo pre podobne nainfikovaných ľudí ako sme my, ktorí majú radi prírodu a turisticko-športové aktivity v nej. Keďže nás obklopujú krásne pohoria ako Nízke Tatry, Kremnické vrchy a Slovenské Rudohorie. A tak vznikol Hore Hronský Trojboj.

Ide o preteky dvojčlenných družstiev, ktorých úlohou je v čo najkratšom čase absolvovať vytýčenú trať. Trasa pretekov má tri časti. Začína peším (pre zdatnejších účastníkov bežeckým) úsekom, potom nasleduje cyklistický úsek a končí splavom na turistickom kanoe. Splav je „spestrený“ prejazdom niekoľkých bránok. Celá trať tvorí logický okruh vo Veporských vrchoch Slovenského Rudohoria, ktoré lemujú rieky Čierny Hron a Hron. V dnešnej špecializovanej a uponáhľanej dobe nám išlo o návrat ku koreňom športového podnikania v prírode, kedy každý účastník musí preukázať dostatočnú kondíciu, vytrvalosť, základnú orientáciu v teréne a pri striedaní presunových prostriedkov aj všestrannosť. V rámci súťažného družstva je nevyhnutná vzájomná podpora a pomoc.

Preteky sú určené pre všetkých záujemcov z radov turistov, horolezcov, horských cyklistov, skialpinistov, bežcov či vodákov. Skrátka všetkých, čo vedia oceniť súťaženie v najkrajšej telocvični na svete – v prírode. V roku 2010 sme zorganizovali nultý ročník pretekov na ktorom sa zúčastnilo 24 dvojčlenných družstiev. Tu sme si otestovali, že to bola dobrá myšlienka, a tak sme sa pustili do prípravy oficiálneho 1. ročníka preteku HHT. Na tento sme už mali prihlásených 30 družstiev z ktorých napokon štartovalo 26 družstiev. Po ohlasoch štartujúcich aj prizerajúcich sme sa uistili v tom, že naša myšlienka sa ujala, a tak pokračujeme ďalej. Keďže nám ide o to, aby sme boli k Vám bližšie, rozhodli sme sa aj pre túto webovú stránku.

Siedmy ročník pretekov bude mať dve kategórie: výkonnostnú a turistickú, nakoľko sa nám táto novinka v druhom ročníku osvedčila, o čom svedčí aj počet štartujúcich družstiev v jednotlivých kategóriách.

Podrobnejšie informácie o pretekoch nájdete v propozíciach, náčrtku a profile trate.
Tešíme sa na stretnutie s Vami.

   
  © Hore Hronský Trojboj, 2010-2016